Autor: Němcová, Božena, 1820-1862

Velká kniha pohádek /
Karla ; Divá Bára ; Chudí lidé ; Dobrý člověk ; Pan učitel : Mimočítanková četba pro školy všeobec. vzdělávací /
Pohorská vesnice
Divá Bára
Malostranské povídky /
Národní báchorky a pověsti.
Chýže pod horami : obrázek ze Slovenska /
Pohorská vesnice. V zámku a podzámčí
Babička : obrazy z venkovského života /
Babička : Obrazy venkovského života /
Pohádky /
Babička /
Velká kniha pohádek /
Národní báchorky a pověsti.
Národopisné a cestopisné obrazy ze Slovenska /
Pohorská vesnice : Povídka ze života lidu venkovského /
Povídky.
Povídky.
Povídky /
Báchorky Boženy Němcové /