Autor: Smith, Wilbur A., 1933-

Triumf slunce /
Nářek vlků /
Kopí osudu /
Tvrdší než diamant /
Zlatá liška /
Řeka bohů.
Hromobití /
Nenasytný jako moře /
Nad propastí /
Zlatokopové /
Modrý horizont /
Triumf slunce /
Andělé pláčí /
Pobřeží v plamenech /
Posel slunce /
Orel v oblacích /
Síla meče /
Čas zemřít /
Píseň slonů /
Leopard loví v temnotách /